HEHE

Hoài Khánh

Gửi Thanh Thủy

Đây là tấm ảnh anh và mấy cô bạn làm thơ ở Hà nội chụp trên Văn Miếu hôm Ngày thơ Nguyên tiêu 2011.